Jurist  juridisk stab - ett års vikariat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse, bidra med regelverksutvikling, og bistå avdelingene i kompliserte eller
prinsipielle juridiske spørsmål. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet. Juridisk stab ledes fra Bergen, og har ansatte i Bergen, Oslo og Stavanger.

Arbeidet i juridisk stab innebærer å arbeide i team, ha eget ansvar for konkrete saker, utrede prinsipielle rettsspørsmål samt prosessansvar for statens rettssaker i samarbeid med våre advokater. 

Vi søker en dyktig jurist innen skatt person og/eller skatt næring som kan følge opp divisjonens skattemiljø og bidra til utvikling. Stillingen kan være lokalisert i Bergen eller Oslo. 

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid 
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 480 000 – kr 550 000 eller seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 515 000 - kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
 • Det er en fordel med erfaring med norsk og/eller internasjonal skatterett
 • Du må ha god digital kompetanse 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og ser viktigheten av god dialog/kommunikasjon internt og eksternt
 • Du er utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • Du evner til å tenke nytt og være kreativ
 • Du trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister        

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnestergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Turid Soma Tysnes
Tlf: 908 20 262

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler