Jurist - kildeskatt pensjon

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. 

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet, herunder kildeskatt på pensjon. De ansatte i gruppen utgjør et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø og består av økonomer,  revisorer og jurister som har utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi ønsker nå å styrke gruppen med en jurist i teamet som behandler kildeskatt på pensjon.  
 
Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med å utvikle og forme stillingens innhold. 
   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - kr 550 000 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • Master i juridiske fag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Ønskelig med erfaring fra internasjonal skatterett eller forvaltningsrett.
 • Kunnskap og interesse for digitalisering er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Profesjonell, imøtekommende og nytenkende .
 • Ser og forstår helhet, samtidig som detaljer ivaretas.
 • Gjennomføringsevne.
 • Ansvarlig og strukturert.
 • Brukerfokus.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Egersund

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Utland, Skatteetaten
Nytorget 9
4370 Egersund

Kontaktperson:
Ingeborg Ådnanes
Tlf: 475 09 185

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler