Jurist - Kildeskatt pensjonI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling.

Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet, herunder kildeskatt på pensjon. De ansatte i gruppen utgjør et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø og består av økonomer,  revisorer, analytikere og jurister som har utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi ønsker nå å styrke gruppen med en jurist i teamet som behandler kildeskatt på pensjon.  Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med å utvikle og forme stillingens innhold.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / senior skattejurist (kode 1501), fra kr 460 000 - kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • God tallforståelse 
 • Ønskelig med erfaring fra internasjonal skatterett eller forvaltningsrett
 • Fordel med kunnskap og interesse for digitalisering og digitale verktøy, herunder excel

Personlige egenskaper

 • Evne til å se helheten i komplekse sammenhenger
 • Nøyaktig og opptatt av at relevante detaljer ivaretas
 • Initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Ansvarlig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.08.2020

Arbeidssted: Egersund

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nytorget 9
4370 Egersund

Kontaktperson:
Ingeborg Ådnanes
Tlf: 475 09 185

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler