Jurist med interesse for skatt

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

I Stjørdal har vi et stort utlandsmiljø og vi skal øke kompetansen på flere områder. Vi ser nå etter tre nye medarbeidere, en jurist og to økonomer, med interesse og engasjement for skatt (se egen utlysning for økonomstillingene). Hos oss vil du jobbe tett med jurister, revisorer, økonomer og etatsutdannede, og du vil få innsikt i og jobbe med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger.

Gruppen består av 21 medarbeidere, hvorav 5 er jurister. Arbeidssted er Stjørdal.  

Hvem ser vi etter?
Du er en dyktig jurist, gjerne nyutdannet. Vårens kandidater oppfordres til å søke.

Du trives godt i et miljø hvor det jobbes med mange og varierte oppgaver, og hvor det er rom for å ta initiativ og gi god service, både overfor hverandre og til brukerne våre. Hos oss har vi stort fokus på å være fleksible og til å jobbe på tvers - dette er du nysgjerrig på å utforske!

Som jurist i avdeling utland har du sans for et godt og tydelig språk, og du har høy kvalitet når du skriver og formidler, både på norsk og engelsk.

Høres dette ut som deg? Da hører vi gjerne fra deg!

Ønsker du å bli bedre kjent med gruppen og arbeidshverdagen vår? 
Hvis du blir innkalt til intervju, får du mulighet til "omvendt referanseintervju" med noen av våre ansatte i gruppen. Da kan du finne ut mer om hvordan det egentlig er å jobbe hos oss!

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid i henhold til Skatteetatens gjeldende regelverk.

Stillingen lønnes som skattejurist, fra kr 500 000 - kr 650 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Vi har forenklet søknadsprosessen:
Du trenger ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev. Vi er mer opptatt av hva
du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en
jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får
frem hva du kan, har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen.
Har du allerede en CV, kan du laste den opp som vedlegg sammen med dine
vitnemål/karakterutskrifter og attester.

Vitnemål/karakterutskrifter og
attester må lastes opp (ev. via vitnemalsportalen.no) for at du skal bli
vurdert for stillingen. 

For vårens kandidater må bestått eksamen/sensur foreligge før innstilling sendes ansettelsesrådet. 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. 
 • Det vil være en fordel med spesialisering innen skatterett.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og på engelsk (Bergenstest B2 må være bestått for søkere med annet morsmål enn norsk).
 • God digital kompetanse.

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

 • Du har en positiv innstilling og er god i dialogen med andre, både skriftlig og muntlig.
 • Du er nysgjerrig og utviklingsorientert - du trives med raske endringer og den teknologiske utviklingen.
 • Du lærer raskt nye oppgaver og jobber strukturert.
 • Du er analytisk og har god evne til å sette deg inn i nye problemstillinger.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 14.06.2022

Arbeidssted: Stjørdal

Arbeidsgiver:
Avdeling utland, Brukerdialog, Skatteetaten
Værnesgata 21
7503 Stjørdal

Kontaktperson:
Else I. Skogan
ElseI.Skogan@skatteetaten.no
Tlf: 930 90 371

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler