Jurist - næringsbeskatning

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter en samfunnsengasjert jurist til forebyggingsgruppen i Drammen.

Skatteetaten er i endring og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet.

Avdeling brukerkontakt skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidligere avklaringer. Avdelingen har 6 seksjoner, hvorav den ene seksjonen er "forebygging". En av gruppene innenfor forebygging ligger i Drammen og har nå et spesielt fokus på næring. 

Vi ønsker å styrke denne gruppen med juridisk kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø.

Stillingen er nyopprettet og du får mulighet til å være med å utvikle og forme stillingens innhold.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), eventuelt seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 450 000– kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.


Kvalifikasjoner

 • Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god digital kompetanse
 • Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig godt  

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer deg med våre verdier - Profesjonell, imøtekommende og nytenkende.
 • Du involverer og deler med andre.
 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne.
 • Du er fleksibel, trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgaver.  
 • Du er løsningsorientert og tenker helhet, både for bruker og Skatteetaten. 
 • Du er endringsvillig, nytenkende og liker å tilegne deg ny kunnskap.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø.   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Avdeling Brukerkontakt, Skatteetaten
Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Kontaktperson:
Birgitte Heigård
Tlf: 418 08 399

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler