Jurist - Nasjonal seksjon for tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.
I nasjonal seksjon i avdeling for tilsyn søker vi nå etter en jurist.

Nasjonal seksjon for tilsyn er en av flere seksjoner i Avdeling for tilsyn. Seksjonen har som hovedoppgave å utvikle tilsynsstrategi, metode- og verktøy. Videre har seksjonen ansvaret for planlegging, oppfølging og rapportering av forebyggende tilsynsvirksomhet, og skal bidra med utvikling av avdelingens internkontroll. Seksjonen har også det nasjonale koordinatoransvaret for tilsynsaktiviteter og bransje- og partssamarbeid på nasjonalt nivå. Seksjonens medarbeidere har kontorsted ved ulike tilsynskontor i landet. Samarbeid skjer i hovedsak ved bruk av ulik samhandlingsteknologi, og oppgaveløsningen krever noe reising.

Nasjonal seksjon skal nå styrke laget med en ny kollega. Som jurist i seksjonen vil du få arbeide med spennende utfordringer i et miljø med høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere. Du vil arbeide med juridiske problemstillinger relatert til store deler av regelverket som Arbeidstilsynet forvalter, og du vil bidra med å utvikle gode tilsynsstrategier i våre tilsynsaktiviteter som skal bidra til godt og trygt arbeidsmiljø i ulike næringer og overfor ulike arbeidsutøvere. Du vil få ansvaret for å koordinere avdelingens høringssvar, organisere og lede juristmøter i avdelingen, og gi juridisk støtte til utvikling av arbeidsprosesser og retningslinjer slik at Arbeidstilsynet gjennomfører enhetlige og effektive tilsyn med riktig reaksjon- og sanksjonsbruk.

Vi søker etter deg som vil jobbe i en etat med et spennende samfunnsoppdrag, som trives i et miljø med variert fagbakgrunn, og som aktivt vil bidra med å løse seksjonens oppgaver i tett samarbeid med andre i Arbeidstilsynet. Noe samarbeid med eksterne samarbeidsparter må også påregnes.  Du må like å ta initiativ, jobbe strukturert og ha gode relasjons- og samarbeidsegenskaper.

Arbeidssted er satt til Trondheim, men for særlig kvalifiserte søkere kan annet kontorsted være aktuelt.

Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.        

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr. 550 000 – 730 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen (cand.jur.) eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over
 • erfaring fra saksbehandling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra fagområdene arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig
 • erfaring med veiledning og kontroll er ønskelig
 • erfaring fra helse-, miljø og sikkerhetsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • har god pedagogisk formidlingsevne
 • jobber systematisk og er god til å prioritere og styre egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel
 • evner å analysere og vurdere konsekvenser av endringer

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2021

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler