Jurist - Pensjonsreformen

Om stillingen

Er du interessert i spennende og komplekse arbeidsoppgaver på et samfunnsområde med stor betydning, både for enkeltpersoner, arbeidsgivere og samfunnet? Trives du med utrednings-, lov- og forskriftsarbeid? Da kan du være den vi ser etter! 

Pensjonsavdeling (PA) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blant annet ansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av pensjonsreformen. Denne reformen er kanskje Norges viktigste velferdsreform i nyere tid. Det er avgjørende for finansieringen av framtidens velferdssamfunn at reformen når sine mål om gode pensjonsnivåer og en rimelig fordeling av byrdene mellom generasjoner.

PA har en rekke utviklings- og oppfølgingsoppgaver knyttet til pensjonsreformen og annet pensjonsregelverk som avdelingen har ansvaret for. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider til en fast stilling i PAs pensjonsfaglige seksjon, PFS. Vi søker primært en jurist, for innplassering i stilling som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver, men kandidater med lang og relevant erfaring fra arbeid innen pensjonsfaget uten å være utdannet jurist, er også velkomne til å søke på stillingen. 


Arbeidsområde

Pensjonsfaglig seksjon (PFS) har det faglige ansvaret for rundt 30 av de pensjons- og trygdelovene som hører inn under PAs og departementets ansvarsområde. Ansvaret omfatter nasjonale regler og internasjonale forpliktelser knyttet til regelverkene.

Sentrale regelverk PFS har ansvaret for, er folketrygdens ytelser ved alderdom, tap av ektefelle og/eller forsørger, samt folketrygdens yrkesskaderegelverk. Videre har PFS ansvaret for tjenestepensjonsregelverket som gjelder for store grupper av ansatte innen offentlig sektor.

PFS har også ansvaret for regelverk knyttet til AFP i privat sektor, samt tilsvarende regelverk i staten og apoteksektoren. Ut over dette har seksjonen ansvaret for regelverket knyttet til førtidspensjonsordninger som gjelder for særskilte yrkesgrupper. Endelig har PFS ansvaret for gjennomføring av trygdeoppgjøret og utarbeidelse av stortingsmeldingen om oppgjøret. Seksjonen står og for gjennomføringen av de årlige møtene regjeringen har med pensjonistorganisasjonene om statsbudsjettet. Seksjonens ansvarsområde omfatter i tillegg folketrygdens stønad ved gravferd og båretransport. 

Som medarbeider i PFS vil du få arbeidsoppgaver innen hele seksjonens ansvarsområde. Sentrale oppgaver vil være å ha ansvar for/bidra i utredning av ulike problemstillinger, samt lov- og forskriftsarbeid. I stillingen blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø som finner de beste løsningene sammen. Vi arbeider etter gode planer, jobber strukturert og samarbeider godt med samarbeidspartnerne våre.


Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha:

 • master i rettsvitenskap (eller tilsvarende). Ved lang og relevant arbeidserfaring kan kravet til utdanning fravikes.
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne.

Det er en fordel om du har:

 • solid og bred erfaring fra juridisk arbeid.
 • relevant erfaring fra arbeid innen pensjons- og trygdeområdet.
 • erfaring fra arbeid med eller på andre måter kunnskap om EØS-rett innen pensjons- og trygdeområdet.
 • erfaring fra departement eller annen offentlig forvaltning, eventuelt kjennskap til statlig forvaltning og beslutningsprosessene i departementene.

Annet: 

 • Alle søkere må laste opp vitnemål og attester, bruk gjerne vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i rollen hos oss trenger vi at du

 • setter deg raskt inn i nye saker og problemstillinger
 • ser sammenhenger og evner å tenke helhetlig
 • tar initiativ/ansvar og finner løsninger
 • er god på framdrift og gjennomføring
 • har gode samarbeidsevner

Medarbeiderkriteriene våre: Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.


Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politiske beslutninger.
 • Lønn vil ligge mellom kr. 550.000,- og 780.000,-  avhengig av kvalifikasjonene dine.
 • Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes. Innplassering i stillingskode førstekonsulen, rådgiver eller seniorrådgiver er også avhengig av kvalifikasjonene. 
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån. 
 • Du får mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Biørn Bogstad på tlf. 22 24 85 60.


Søknadsfrist: 04.12.2022

Arbeidssted: Akersgata 64

Arbeidsgiver:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler