Jurist Sandvika

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse.

Har du økonomisk utdannelse, noe relevant erfaring og ønsker å jobbe i Skatteetaten med kontor i Sandvika ? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!
Vi søker en medarbeider med god fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller til vårt kontor i Sandvika.  Gruppen har et landsdekke ansvar for selskaper med deltakerfastsetting.

Arbeidet i seksjonen er i stor grad organisert som tverrfaglig samarbeid mellom revisorer, økonomer og jurister, noe som gir gode utviklingsmuligheter for den enkelte og betyr fokus på en helhetlig tenking ut mot virksomheter. Likebehandling og god etterlevelse er viktige mål og arbeidet vil bestå av både veiledning, informasjon og kontroll. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Vi ber om at vitnemål / karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen blir lønnet som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - kr 550 000, evt. seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 516 000 - kr 700 000, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring. Skatteetaten har seks måneders prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har god digital kompetanse
 • du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og god til å tenke helhet
 • en god samarbeidspartner og motivert til å veilede andre
 • fleksibel  
 • strukturert og jobber selvstendig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Helena Teigen
Tlf: 416 80 720

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler