Jurist til etterretningsdivisjonen

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, og er i sluttfasen av en omfattende OU-prosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Som ansatt ved Tolletatens etterretningsdivisjon får du bidra til at etatens kontrollvirksomhet skjer etterretnings- og kunnskapsbasert, og sikre at gjennomføringen av vårt viktige samfunnsoppdrag skjer på en måte som ivaretar personvern og øvrige rettigheter. Som jurist hos oss er du en viktig støtte og bidragsyter inn i vårt arbeid med utvikling av avanserte digitale løsninger innen etterretning og å sikre smartere og mer effektiv kontroll gjennom analyse av store datamengder. Å sikre de registrertes rettigheter, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsoppdrag, vil være sentral del av din rolle.

For å få de beste resultatene av vår etterretning søker Tolletaten derfor etter deg som har erfaring fra arbeid med personvern og arbeid med implementering av nytt personvernregelverk (GDPR). Du vil bidra med løpende vurderinger av etterretningsdivisjonens informasjonsbehandling, bidra til arbeidet med å utvikle nye løsninger og bidra med juridisk kvalitetssikring av vårt utviklingsarbeid.

Du vil jobbe i nyopprettet stilling innenfor et lite juridisk team som rapporterer til divisjonsdirektøren. Det juridiske teamet understøtter arbeidet i hele divisjonen. Det er også et løpende samarbeid med andre juridiske miljøer i etaten, og med samarbeidende myndigheter.

Dine kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap/ juridisk embetseksamen
 • relevant erfaring fra arbeid med personvern og implementering av nytt personvernregelverk (GDPR), utarbeidelse av rutiner og kvalitetssikring
 • god utredningskompetanse og gjennomføringskraft
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • det er ønskelig med spesialisering innen personvern/informasjonsbehandling

Det er en fordel med:

 • relevant erfaring fra arbeid i et etterretningsmiljø
 • interesse for IT og digitalisering

Dine personlige egenskaper:

 • strukturert, effektiv og løsningsorientert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å se helhet og sammenheng i det du gjør, inkludert å bidra i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet, være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.

Vi tilbyr:

 • faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver i en etat med en viktig samfunnsbeskytterrolle
 • muligheten til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter statens regulativ kr 550 000–690 000
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • arbeidssted sentralt plassert i Oslo i nyoppussede lokaler

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte juridisk seniorrådgiver Bjørnar B. Holmedahl 471 71 972 eller divisjonsdirektør Erik Spradbrow 932 49 838.

Vi ber om at du tar med originale attester og vitnemål dersom du blir innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Stillingsnummer: 44/2020

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Bjørnar B. Holmedahl, juridisk seniorrådgiver
bjornar.holmedahl@toll.no
Tlf: 471 71 972

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler