Jurist til regelverksutvikling og samordning

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Vil du jobbe med høringer, evaluering av regelverksendringer og kvalitetssikring av juridisk arbeid? Vil du arbeide med dyktige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø? Vil du jobbe med dagsaktuelle problemstillinger med høyt politisk fokus? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Regelverksenheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen i Utlendingsdirektoratet. Avdelingen har ansvaret for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i direktoratet. I tillegg til arbeid med regelverksutvikling har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid.

For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter og en stab. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Avdelingen har teamorganisert deler av arbeidet sitt.

Regelverksenheten har ansvar for å samordne UDIs strategiske arbeid med regelverket. Dette innebærer blant annet å bidra til at UDI spiller en aktiv rolle som leverandør av innspill til utviklingen av lover, forskrifter og instrukser, vurdere konsekvensene av foreslåtte praksis- eller regelverksendringer, samordne UDIs vurderinger og gi høringsinnspill samt evaluere konsekvensene av regelverksendringer. I tillegg skal vi bidra til å kvalitetssikre det juridiske arbeidet i UDI, slik at regelverket blir praktisert likt og i samsvar med de overordnede føringene. Regelverksenheten har også et særlig ansvar for å formidle korrekt og brukervennlig informasjon om regelverk og praksis på utlendings-, statsborger, og mottaksfeltet gjennom to regelverksportaler, RVP og UDIregelverk.no.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 460 000 – 650 000 brutto per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Fleksibel arbeidstid og sommertid.
UDI er en IA-virksomhet.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
God kompetanse i utledningsrett og god kjennskap til utlendingsforvaltningen er ønskelig
Erfaring med regelverksarbeid
Erfaring med å koordinere fagarbeid og prosjekter
Meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Du er engasjert og god til å skape resultater sammen med andre
Du samarbeider godt med kollegaer, også på tvers av fagfelt
Du er effektiv, strukturert, fleksibel og kvalitetsbevisst
Du tenker helhetlig og tar initiativ utenfor tildelte oppgaver
Du har god politisk forståelse, rolleforståelse og generell samfunnsinnsikt

Medarbeidere i UDI forventes å leve opp til organisasjonens medarbeiderkrav. Dette innebærer å arbeide etter UDIs mål, prioriteringer og kjerneverdier, å foreslå forbedringer og bidra til nye måter å løse oppgavene på, å bidra til at både kolleger og leder lykkes samt å samarbeide og utveksle kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Ina Knarvik Hørnes
Tlf: 407 06 582

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler