Jurist til Regionkontor Midt-Norge (22/20)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Er du en engasjert jurist som har lyst til å bo i Trondheim og jobbe med nasjonale oppgaver og delta i nasjonale prosesser på et viktig
samfunnsområde? Du motiveres av det å ta del i et spennende fagområde med mye
utviklingsarbeid? Da har du nå en unik mulighet da vi nå har ledig en fast stilling som
rådgiver/seniorrådgiver.

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak gjennom
avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov,
utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere
mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning
på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 2500 personer fordelt
på 22 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også oppgaver
knyttet til assistert retur og tilbakevending. Migrasjonssvingningene påvirker
virksomheten i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust
organisasjon.

Avdelingens 144 medarbeidere er fordelt på enheter i Oslo og de fem regionkontorene på Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.

Regionkontor Midt-Norge ligger i Trondheim og har 11 ansatte. Kontoret har ansvar for mottak i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har ansvar for opp- og
nedbygging av mottakskapasiteten og oppfølging av asylmottak i regionen.
Regionkontoret skal gi gode faglige innspill på et bredt fagfelt gjennom ulike
former for analyse-, utrednings- og strategiarbeid. Regionkontor Midt-Norge har
nasjonalt faglig og koordinerende ansvar for kontraktsoppfølging. Vi har et
nasjonalt ansvar for logistikk, flytting av personer mellom mottak. Videre er
vi et ressurskontor på returområdet og bidrar i utviklingen av fagområdet.
Regionkontor Midt-Norge samarbeider med andre enheter om saksbehandling av
søknader om økonomiske ytelser for beboere i mottak, og bistår i utvikling av
regelverket på området. 

Vi tilbyr

 • Varierte, spennende, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • Fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet fra kr. 523 200,- til kr. 691 400 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse) 


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring med en eller flere av arbeidsoppgaven nevnt ovenfor
 • kjennskap til relevant regelverk innenfor offentlig forvaltning, som forvaltningsloven, offentleglova, personvern, m.m.
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • evne til å skrive og formidle komplekse tema på en forståelig måte
 • gode IKT-kunnskaper

Det er ønskelig med:

 • kompetanse på/erfaring fra analyse-, utrednings- og strategiarbeid, samt regelverks arbeide
 • erfaring fra systematisk forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner
 • Du er systematisk, god til å prioritere og styre egen arbeidshverdag
 • Du evner å arbeide selvstendig, samtidig som du samarbeider godt i team
 • Du tar initiativ, er løsningsorientert, gjennomfører og skaper resultater
 • Du setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Du har god samfunnsforståelse, forståelse for politiske prosesser og evne å se helheten i fagområdet
 • Du er omstillingsdyktig og ønsker å arbeide mot felles mål
 • Du bidrar positivt både faglig og sosialt
 • Du kan identifisere deg med våre kjerneverdier

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.08.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
UDI
Statens Hus, Prinsensgate 1
7013 Trondheim

Kontaktperson:
Rune Vordahl
Tlf: 90108472

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler