Jurist til rettsavdelingen i juridisk divisjon

Juridisk divisjon har ansvar for å fortolke og avklare de rettslige rammene for etatens virksomhet. Divisjonen skal som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. I tillegg har divisjonen et overordnet ansvar for koordinert og dynamisk rettsutvikling i Tolletaten.

I rettsavdelingen i juridisk divisjon har vi en ledig stilling som seniorrådgiver (jurist). Avdelingen har ansvar for behandling av klagesaker som Tolletatens klageinstans, og for rettsaker og sivilombudsmannsaker. Avdelingen har også ansvar for fastsettelse av juridiske styringsdokumenter som beskriver rammene for Tolletatens utøvelse av myndighet, og for avklaring av prinsipielle juridiske problemstillinger.

Tollregelverket er under revisjon og det forventes å bli omfattende arbeid med nye forskrifter og implementering av nytt regelverk. Herunder opplæring og veiledning både internt og mot næringslivet. Løpende oppgaver er klagesaksbehandling, juridiske utredninger og svar på henvendelser.

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • det er ønskelig med erfaring fra utredning, og/eller lov- og forskriftsarbeid
 • stor arbeidskapasitet

Vi ser etter deg som:

 • jobber selvstendig, tar initiativ og kan lede prosesser
 • er strukturert og effektiv og kan vise til god gjennomføringsevne
 • har evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
 • evner å ivareta både helhet og detaljer
 • har erfaring og/eller interesse for tilsyn eller kontroll 

Vi tilbyr:

 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • lønn som seniorrådgiver kr. 600 000 – 750 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Aud Børset Dellrud på tlf. 957 93 108. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Stillingsnummer: 49/2020

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 21.09.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Aud Børset Dellrud, avdelingsdirektør
abde@toll.no
Tlf: 957 93 108

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler