Jurist til spennende stilling i Storbedrift Stavanger

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

I tillegg til en spennende jobb kan vi i Stavanger by på fantastisk natur med både strender, fjord og fjell. Både Prekestolen og Kjerag er flotte turmål, og det er store muligheter for fritidsaktiviteter som kiting, surfing og turer i kort avstand til byen.
 
Avdeling Storbedrift i Stavanger søker deg som er jurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger.
 
Nyutdannede med gode studieresultater oppfordres til å søke.
 
Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.
 
Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett, avgiftsrett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.
 
Som jurist i storbedriftsseksjonen vil du ha en dynamisk og faglig spennende hverdag bestående av samfunnsaktuelle og utfordrende saker som gir deg en inngående forståelse av virksomheten til nasjonale og multinasjonale konsern, herunder deres verdikjede.
 
Du vil ha stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og inngå i et godt faglig og sosialt miljø ved et kontor som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling høyt.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.
 
De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • internasjonale grader på nivå med full norsk juridisk mastergrad/embetseksamen må være godkjent av NOKUT
 • erfaring fra arbeid med skattemessige eller avgiftsmessige problemstillinger, og erfaring innen rådgivning knyttet til store konsern vektlegges
 • regnskaps- og økonomiforståelse vektlegges
 • gode fremstillings- og presentasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • nysgjerrig på å finne faktum, se sammenhenger og løse sammensatte og kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger
 • initiativrik og tar ansvar utover eget ansvarsområdegode
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko
 • bidrar til å finne løsninger i tverrfaglige team

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.06.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gro Stangeland
Tlf: 971 90 526

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler