Jurist til Storbedrift i StavangerI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Storbedrift i Stavanger søker jurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger.
 
Nyutdannede oppfordres til å søke.
 
Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.
 
Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling, samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer og få god og bred innsikt i skatterett, avgiftsrett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 475 000 - kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. 
 • ønskelig med erfaring innen arbeid med skattemessige eller avgiftsmessige problemstillinger  
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko 
 • nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger 
 • god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig 
 • bidrar til å finne løsninger i faglige team 
 • strukturert og fleksibel 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.02.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gro Stangeland
Tlf: 971 90 526

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler