Jurist til Strategisk anskaffelsesenhet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Har du lyst på faglige utfordringer i en spennende organisasjon i utvikling? Vi søker deg som vil være med å jobbe med problemstillinger rundt UDIs anskaffelse- og forretningsjuridiske problemstillinger, og å bidra til å løse disse på best mulig måte.
 
Hovedsaklig vil arbeidsområdene være offentlige anskaffelser, særlig helse- og sosialtjenester kontraktsrett, erstatningsrett og tvisteløsning. 

Vi søker deg som vil  jobbe i Strategisk anskaffelsesenhet, og bidra til et kompetent anskaffelsesfaglig miljø i UDI. Enhetens formål er å støtte og gi råd til resten av organisasjonen på alt fra valg av anskaffelsesstrategi, utredning av handlingsrom, utforming og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud til løpende bistand under gjennomføring av prosessen samt klage- og tvistebehandling. Vi er sansvarlig for kompetanseoppbygging og kunnskapsdeling, og at anskaffelsene i UDI baseres på beste praksis.

Enheten er en del av Analyse- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har i tillegg til det strategiske anskaffelsesarbeidet, ansvar for budsjett, økonomi og virksomhetsstyring, statistikk og analyse, utvikling av regelverk og praksis og internasjonalt samarbeid. 

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i en kompetansevirksomhet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Nye flotte lokaler på Helsfyr
 • Fleksible arbeidstidsordninger, god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Avhengig av søkerens kvalifikasjoner avlønnes stillingen etter stillingskode 1364 seniorrådgiver,  med lønnstrinn 65- 79 (Tilsvarer per i dag kr. 594 300-  801 300,-). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse 
 • UDI er en IA-virksomhet

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra Nokut.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/Cand.jur.
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder
 • Forretningsjuridisk erfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring med klage- og tvistehåndtering

Ønskelig med: 

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring fra komplekse anskaffelsesprosjekter
 • Erfaring med anskaffelse av helse- og sosialtjenester

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Godt rustet til å håndtere et høyt aktivitetsnivå og evner å prioritere
 • God på kommunikasjon og samarbeid på ulike nivåer
 • Arbeider selvstendig, samtidig som du liker å være en del av et team

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI- Analyse- og utviklingsavdelingen
Innspurten
0663 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Gunnar Johansen
Tlf: +4790018060

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler