Jurist - tilsyn

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?
 
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi en jurist til å følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Utlysningen gjelder et vikariat i 2022. Ønsket oppstartsdato er 01.01.2022, eller oppstartsdato iht. evt. oppsigelsesfrist, senest 01.03.2022.
 
Som jurist i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv. Vi søker etter deg som trives med saksbehandling, veiledning og kvalitetssikring i tett samhandling med kolleger – både jurister og inspektører. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide, vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingen har kontorsted i Bodø, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard). Seksjonen arbeider per i dag med tilsyn innen bygg, anlegg og bergarbeid, hvor hovedfokus er å påvirke virksomhetenes helse- og sikkerhetsarbeid. Seksjonen jobber også med veiledning mot utførende virksomheter, byggherrer og bransjeorganisasjoner. På kontoret i Bodø er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører. Som jurist i tilsynsavdelingen må du påregne å utføre oppgaver for flere seksjoner. Jobben innebærer noe reising.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 515 000 til kr 730 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • erfaring innen arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling, veiledning og kontroll er ønskelig
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova 
 • kunnskap om - og erfaring med arbeidsmiljøloven
 • kunnskap om - og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.09.2021

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Avdeling for tilsyn 
Sjøgata 15
8006 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler