Jurist ved vårt kontor i Namsos

Skatteetaten er en stor organisasjon med spennende utfordringer og mange muligheter. Skatt Midt-Norge er en av fem regioner og har 585 medarbeidere delt i avdelingene Veiledning, Fastsetting, Kontroll og rettsanvendelse, Skattekrim, Innkreving og Stab for administrasjon og lederstøtte. Vi er en etat som står overfor store omstillinger framover, og som satser sterkt på utvikling av medarbeidere, organisasjon og teknologi. Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med dyktige medarbeidere gjør skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass.

Gruppen har 14 ansatte fordelt på kontorer i Namsos, Steinkjer og Nærøy.Kontoret i Namsos har for tiden 10 medarbeidere. Hovedoppgaven for kontoret i Namsos er fastsetting av skatt. Kontoret har også ansvar for ID-kontroll og annen veiledning av publikum. Ny medarbeider vil jobbe med alle oppgaver som gruppen har ansvar for. Stillingene er tillagt varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi tilbyr

Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Kompetanseutvikling
Fleksitidsordning
Trening i arbeidstiden
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er plassert som Skattejurist/Seniorskattejurist (1413/1501) kr. 447.000 - 585.000,- avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Vi ønsker at du laster opp dine vitnemål og attester, sammen med din elektroniske søknad og CV.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Erfaring innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel
Erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid er ønskelig
Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke

Personlige egenskaper

Du er engasjert og positiv
Evne til å strukturere og planlegge arbeidet
Trives med høyt arbeidstempo og er en bidragsyter til godt arbeidsmiljø
Lærevillig, omstillingsdyktig og endringsorientert
Evne til å arbeide både selvstendig og i team
Du kan identifisere deg med Skatteetatens verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende.
Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 05.03.2018

Arbeidssted: Namsos

Arbeidsgiver:
Skatt Midt-Norge
Søren R. Thornæsveg 7
7801 Namsos

Kontaktperson:
Grethe Iversen Hestmo
Tlf: 95858677

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler