Jurist - vikariat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Brukerdialog utland seksjon 1, gruppe 4 skal håndtere skattepliktvurderinger av alle etterskuddspliktige i det internasjonale segmentet når det er behov for det. I dette ligger det bl.a. å vurdere om utenlandske selskaper som har virksomhet i Norge er skattepliktige etter norsk internrett og skatteavtaler med andre land. Gruppen bidrar også i skattepliktsspørsmål som gjelder personlig næringsdrivende.

En av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig et vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Vi søker etter jurist, fortrinnsvis med erfaring eller spesialfag innen skatterett, som vil være med å utvikle fagmiljøet innen internasjonale beskatningsspørsmål. Nyutdannede kan også søke. Du vil jobbe med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor internasjonal skatterett. Arbeidet omfatter blant annet å vurdere om utenlandske selskaper som har oppdrag i Norge er skattepliktige hit samt klagebehandling. Du vil jobbe tett med andre saksbehandlere, og du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i Brukerdialog utland.

Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver og du vil få innsikt i et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

   

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 – kr 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av
  NOKUT.
 • Du må ha god digital kompetanse
 • Du må ha god faglige kunnskap og et godt juridisk skjønn 
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk
 • Erfaring fra arbeid med skatterett er ønskelig, men nyutdannede kan også søke 

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser,
 • ta initiativ og være serviceinnstilt,
 • ha evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • ha høy arbeidskapasitet og være effektiv,
 • og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både overfor kolleger, skattytere og andre aktører

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.08.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Andreas Mariero
Tlf: 472 69 569

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler