Jurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du juridisk utdannelse, erfaring fra arbeid med merverdiavgift og ønsker å jobbe på Lillehammer? Da kan du være den medarbeideren vi søker etter!

Vi søker en medarbeider med solid fagkompetanse, som er læringssøkende og en lagspiller. Stillingen er plassert i divisjon Brukerdialog, avdeling Innland, seksjon 5, gruppe 8 på Lillehammer. Gruppen har et landsdekkende ansvar for oppgaver knyttet opp mot merverdiavgiftregisteret og vi trenger å styrke fagmiljøet med en jurist/fagperson. Du vil bli utfordret på å tenke helhetlig og ha et tett samarbeid med de andre juristene både på egen gruppe,  lokasjon og i avdeling for øvrig.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist eller seniorskattejurist (kode 1413/1501), fra kr 450 000 – kr 660 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Du  må ha master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • det er en fordel med relevant og god erfaring knyttet til  arbeid med merverdiavgift

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Kan jobbe strukturert og selvstendig 
 • Effektiv og løsningsorientert 
 • Imøtekommende 
 • Endring evne og vilje

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.05.2019

Arbeidssted: Lillehammer

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Kontaktperson:
Solveig Nordvik Baukhol
Tlf: 918 80 046

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler