Jurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 Vi søker deg som:  

 • vil ha en jobb som setter deg i direkte kontakt med befolkningen
 • er flink til å kommunisere
 • har god forståelse for at digitale kommunikasjonsplattformer
 • vil skape gode brukeropplevelser
 • er opptatt av å lære og påtar deg gjerne nye oppgaver
 • synes det er spennende når arbeidsplassen og oppgavene er i endring
 • setter personlige mål for god resultatoppnåelse
 • er ansvarlig og forstår viktigheten av rollen som jurist i avdeling brukerkontakt

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook mm. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.Brukerkontakt, seksjon 1, har et særlig ansvar for kommunikasjon og spørsmål på utlandsområdet.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 450 000 – kr 550 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du har god digital kompetanse
 • du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig svært godt
 • nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerdu identifiserer deg med etaten sine verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • du er fleksibel og ønsker å bli utfordret
 • du er serviceorientert og liker å jobbe med mennesker
 • du trives i et miljø med høyt tempo og stort spenn i oppgaver
 • du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • du har evne til å jobbe selvstendig og tilegne deg ny kunnskap
 • du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Helene Kyllesø Waage
Tlf: 41434758

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler