Jurist

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kontoret i Namsos har for tiden 11 medarbeidere. Hovedoppgaven for kontoret i Namsos er fastsetting av skatt. Kontoret har også ansvar for ID-kontroll og annen veiledning av publikum. Våre nye medarbeidere vil jobbe med alle oppgaver som gruppen har ansvar for. Stillingene er tillagt varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 •  utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 •  kompetanseutvikling
 •  fleksitid og betalt overtid
 •  trening i arbeidstiden
 •  en raus personalpolitikk
 •  medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) fra kr 450 000 – kr 550 000, evt seniorskattejurist (kode 1501) fra 516 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • du bør ha erfaring innen skatte- og avgiftsområdet
 • du bør ha erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid
 • erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke    

Personlige egenskaper

 • du er engasjert og positiv
 • evne til å strukturere og planlegge arbeidet 
 • trives med høyt arbeidstempo og er en bidragsyter til godt arbeidsmiljø 
 • lærevillig, omstillingsdyktig og endringsorientert  
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Namsos

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Søren R. Thornæsveg 7
7800 Namsos

Kontaktperson:
Grethe Iversen Hestmo
Tlf: 958 58 677

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler