Jurist

Om stillingen

Finansdepartementet søker inntil to jurister som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon for verdipapirhandel og finansiell rapportering i Finansmarkedsavdelingen. Stillingen(e) er vikariat(er) med mulighet for fast ansettelse.

Som jurist i seksjonen for verdipapirhandel og finansiell rapportering jobber du med å utvikle regelverket for verdipapirmarkedet i Norge. Du vil jobbe med å ivareta Norges interesser ved utarbeidelsen av nytt europeisk regelverk, samt å forberede lov og forskrifter som gjennomfører EØS-relevant regelverk i norsk rett. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. Avdelingens ansvarsområde er preget av et komplekst regelverk og høyt reguleringstempo.

Vi søker deg som har gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø, og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, gode analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer.

Nyutdannede ansettes som førstekonsulent. For erfarne kandidater vil stillingstittel og lønn vurderes på bakgrunn av bl.a. kjennskap til fagområdene og relevant praksis. Høstens kandidater er også velkomne til å søke.

Annet

Lønn: kr 450 000 – kr 600 000 + betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknaden merkes med referansenr. 16/19.  Søknadsfrist 18. juni 2019. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål og attester i søknadsportalen JobbNorge.

Kontakt: avdelingsdirektør Åse Natvig på tlf.: 22 24 45 48 eller e-post: Ase.Natvig@fin.dep.no

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes vil få en klausul om karantene og/eller saksforbud i arbeidsavtalen. Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 

Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene. Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene, hvitvasking, finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring) og eiendomsmegling. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

Søknadsfrist: 18.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Åse Natvig, avdelingsdirektør
Ase.Natvig@fin.dep.no
Tlf: 22 24 45 48

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler