Jurist

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Regelverksutvikling og samordning i Regelverksenheten

Vil du jobbe med regelverksutvikling og kvalitetssikring av det juridiske arbeidet i Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med dyktige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Regelverksenheten ligger i Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) i UDI. AUA har ansvar for en rekke avdelingsovergripende oppgaver i UDI. I tillegg til arbeid med regelverksutvikling har avdelingen ansvar for budsjett, økonomi, innkjøp og virksomhetsstyring, internasjonalt samarbeid, statistikk og analyse, samt utviklings- og forbedringsarbeid. For tiden består avdelingen av rundt 60 medarbeidere fordelt på seks enheter. Avdelingen arbeider tett opp mot øvrige avdelinger i direktoratet, og har i tillegg mye kontakt med eksterne samarbeidspartnere.
Regelverksenheten har ansvar for å samordne UDIs strategiske arbeid med regelverket. Dette innebærer blant annet å bidra til at UDI spiller en aktiv rolle som leverandør av innspill til utviklingen av lover, forskrifter og instrukser, vurdere konsekvensene av foreslåtte praksis- eller regelverksendringer, samordne UDIs vurderinger og gi høringsinnspill, samt evaluere konsekvensene av regelverksendringer. I tillegg skal vi bidra til å kvalitetssikre det juridiske arbeidet i UDI, slik at regelverket blir praktisert likt og i samsvar med de overordnede føringene. Regelverksenheten har også et særlig ansvar for å formidle korrekt og brukervennlig informasjon om regelverk og praksis på utlendings-, statsborger, og mottaksfeltet gjennom to regelverksportaler.

Vi tilbyr

en spennende stilling i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver
en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
fleksibel arbeidstid og sommertid.
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet 500 000 – 650 000. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent innskudd til Statens Pensjonskasse sikrer deg gode vilkår for pensjon, lån og forsikring..
UDI er en IA-virksomhet.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap.
Erfaring med regelverksarbeid
Erfaring med å koordinere prosesser og prosjekter
Meget god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
Kompetanse i utledningsrett og god kjennskap til utlendingsforvaltningen vil bli vektlagt

Erfaring med regelverksarbeid for digitalisering og automatisering av saksbehandling vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Du er engasjert og god til å skape resultater sammen med andre.
Du samarbeider godt med kollegaer, også på tvers av fagfelt.
Du er effektiv, strukturert, fleksibel og kvalitetsbevisst.
Du tenker helhetlig og tar initiativ utenfor tildelte oppgaver.
Du er interessert i forbedringer og en effektiv forvaltning
Du har god rolleforståelse og generell samfunnsinnsikt.

Søknadsfrist: 29.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Analyse- og utviklingsavdelingen
0032 Oslo

Kontaktperson:
Ina Knarvik Hørnes
Tlf: 932 08 008

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler