Jurister Bergen

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med våre bruke i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat, Facebook m.m. Brukerkontakt har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne.    

Vi søker etter to jurister til spennende og utviklende oppgaver, med hovedvekt på saksbehandling innenfor fagområdene skatt og merverdiavgift.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger               

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 – kr 550 000, eventuelt seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 516 000 - kr 650 000,  avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.                            

Kvalifikasjoner

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap - internasjonal grader må være NOKUT-godkjent
 • du har god digital kompetanse
 • det er ønskelig med kjennskap til utviklings- og forbedringsarbeid

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • du identifiserer deg med etaten sine verdier: Profesjonell, imøtekommende og nytenkende og du ønsker å bli utfordret
 • du er fleksibel og har evne til å sette deg raskt inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er serviceorientert, engasjert og liker å jobbe med mennesker
 • har evne til å kombinere selvstendig oppgaveløsning og arbeid i team
 • du bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Eivind Nylund Kongshaug
Tlf: 917 38 627

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler