Jurister - fagdirektør og seniorrådgiver

Vi har to ledige stillinger i Velferdspolitisk avdeling - en fagdirektør og en seniorrådgiver.

Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av dem som har falt utenfor arbeidslivet grunnet helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har ansvar for de helserelaterte ytelsene i folketrygden som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler, og for sosialtjenesteloven. Koordinering av departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og regjeringens arbeid med å bekjempe fattigdom og bedre levekår for svakstilte grupper ligger også til avdelingen. Avdelingen har vel 30 medarbeidere fordelt på tre seksjoner.

Fagdirektør

Vi søker en medarbeider med høyere juridisk utdanning på mastergradsnivå. Som fagdirektør vil du ha hovedansvar for å utvikle avdelingens arbeid med juridiske problemstillinger knyttet til de helserelaterte ytelsene og de sosiale tjenestene. Dette innebærer blant annet de rettslige rammene for oppfølging og digitalisering. Fagdirektøren skal være faglig veileder for medarbeiderne i avdelingen. Det er nødvendig med et nært samarbeid med andre avdelinger i departementet, andre departementer og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fagdirektøren rapporterer til ansvarlig seksjonsleder.

Det kreves lang og relevant erfaring med juridiske spørsmål og regelverksutvikling på trygdeområdet og/eller sosialtjenesteloven. Det er en fordel med god kunnskap om lovgivning vedrørende personvern og taushetsplikt, og øvrige forvaltningsrettslige problemstillinger på området.

Seniorrådgiver

Vi søker en medarbeider med høyere juridisk utdanning på mastergradsnivå. Du vil særlig jobbe med lov- og utredningsarbeid knyttet til ytelsene i folketrygden (folketrygdloven kapitlene 6, 8, 9, 10, 11 og 12), og rettslige rammer for arbeidsrettet oppfølging.

Det kreves relevant arbeidserfaring. Det er en fordel med god kunnskap om lovgivning om personvern og taushetsplikt og øvrige forvaltningsrettslige problemstillinger på trygdeområdet.

 Personlige egenskaper

Vi ser etter medarbeidere som er analytiske, jobber selvstendig, er fleksible og som har gode samarbeidsevner. Du må også kunne ta ansvar for å lede prosesser og ha interesse for å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og fag. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig.

Vennligst opplys om hvilken stilling du søker på.

Vi tilbyr

  • Et sterkt fagmiljø med engasjerte og faglige dyktige kollegaer
  • Spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
  • Fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
  • Pensjon fra Statens pensjonskasse
  • Lønnsspenn fagdirektør kr. 625 000 - 850 000
  • Lønnsspenn seniorrådgiver kr. 525 000 - 750 000

Generell informasjon

  • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
  • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
  • Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkere som opplyser om at de har redusert funksjonsevne vil bli innkalt til intervju, dersom de er kvalifiserte for stillingen.
  • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sara Bruvoll på telefon 922 08 564.

Søknadsfrist: 26.02.2019

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler