Jurister- fast stilling - seniorrådgiver/rådgiver, Avdeling Lov og Regelverk

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med ca 18 000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 650  ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

www.arbeidstilsynet.no


Vi trenger flere samfunnsengasjerte og dyktig medarbeidere


Direktoratet for arbeidstilsynet har ansvar for utvikling og oppfølging av strategier, mål og resultatkrav, kunnskapsutvikling, regelverksutvikling og informasjon. Direktoratet bidrar til at Arbeidstilsynet i alle ledd er i stand til å finne gode løsninger på de utfordringer Arbeidstilsynet står ovenfor. Direktoratet er i dag organisert i fem avdelinger; Avdeling for organisasjon, -styring og samordning, -lov og regelverk, -dokumentasjon og analyse og -kommunikasjon. Alle avdelingene rapporterer til direktøren for Arbeidstilsynet. Vi har i dag 130 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Arbeidstilsynet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.


Avdeling for lov og regelverk
Avdeling for lov og regelverk har det overordnede ansvaret for regelverket Arbeidstilsynet forvalter, hovedsaklig arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Avdelingen består av jurister og er et sterkt faglig miljø med utstrakt kontakt med andre kompetansemiljøer. Avdelingen leder og samordner etatens nasjonale og internasjonale regelverksarbeid, og har ansvar for klagesaksbehandlingen i Arbeidstilsynet. Avdeling for lov og regelverk har også en stabsfunksjon for direktøren.

Som seniorrådgiver/rådgiver ved Avdeling for lov og regelverk vil du arbeide med spennende utfordringer i et miljø med høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere. Gjennom stor selvstendighet og ansvar i oppgaveutførelse, der du også tar initiativ, ønsker kunnskapsdeling og teamarbeid, vil du være med på å sikre at avdelingen skaper resultater og bidrar til at Arbeidstilsynet når sine mål. De vi ønsker på laget er løsningsorienterte og har gode evner til analytisk og strategisk tenkning. Du samarbeider godt med andre aktører, bygger relasjoner internt og eksternt, bidrar med godt humør, og er en god ambassadør for Arbeidstilsynet. Er du samfunnsengasjert, vil gjøre en forskjell, har sterke meninger, liker samarbeid og har masse kunnskap; så er dette jobben for deg.

Vi tilbyr

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom tverrfaglig samarbeid og kompetansedeling. Det forventes stor grad av selvstendighet. Arbeidstilsynet har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
Stillingene lønnes som seniorrådgiver/rådgiver kode 1364/1434, normalt plassert innenfor kr. 520.000 - 700.000. Endelig lønnsplassering blir fastsatt på bakgrunn av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
Arbeidserfaring
Erfaring med forvaltningsrett og/eller arbeidsrett er ønskelig
Relevant erfaring innenfor stillingens arbeidsoppgaver er en fordel
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, så vel engelsk som norsk
EU/EØS-rettslig erfaring og regelverkserfaring er en fordel

Søknadsfrist: 22.11.2018

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Prinsens gt. 1, Statens Hus
7468 Trondheim

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler