Jurister søkes til internasjonale forhandlinger i internprisingssaker (MAP/APA)I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter også petroleumsskatteregimet og særskatteregimene for kraft og rederi. Avdelingen har videre et nasjonalt ansvar for saker og internasjonale avtaler om fastsetting av fortjeneste i multinasjonale konsern (internprising). 

MAP/APA seksjonen er en del av Storbedrift og består av ca. 10 medarbeidere. Seksjonen har nasjonalt ansvar for å behandle internasjonale skattetvister om allokering av skattepliktig overskudd i internasjonale konsern (internprising) etter skatteavtalenes Mutual Agreement Procedure (MAP). Dette er en ordning der internasjonale skattetvister søkes løst på myndighetsnivå. Seksjonen har også et nasjonalt ansvar for å inngå internasjonale avtaler om forhåndsgodkjenning av skattemessige transaksjonspriser i konsern - såkalte Advance Pricing Agreements (APA). En gruppe medarbeidere i seksjonen har spesialiserte oppgaver innen fagområdet verdsettelse. 

Basert på spesialkompetansen seksjonen har, er den tillagt roller som bidragsyter internt i etaten og overfor Finansdepartementet, samt deltaker i internasjonalt arbeid.

Til forhandlerteamet i seksjonen søker vi etter 1-2 jurister med god kunnskap og erfaring innenfor internprising, internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtaler. Som jurist i MAP/APA seksjonen vil du bli involvert i samfunnsaktuelle og utfordrende skattesaker som gjelder globale virksomheters tilordning av skattepliktig overskudd mellom selskaper og land. Du vil også samhandle tett med andre lands skattemyndigheter innenfor rammen av MAP/APA prosessene og med fagmiljøer i Finansdepartementet og Skattedirektoratet.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker   
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø   
 • kompetanseutvikling   
 • fleksitid og betalt overtid    
 • trening i arbeidstiden   
 • en raus personalpolitikk   
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode1501) fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For
særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater   
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   
 • god kompetanse og minimum fire års relevant erfaring fra arbeid med internprisingsspørsmål og/eller internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtaler

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig   
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • evne til å arbeide selvstendig    
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i tverrfaglige team og prosesser   
 • god forretningsforståelse og gode analytiske evner   
 • gode kommunikasjonsevner og god til å finne omforente løsninger   

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Sandvika

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Kontaktperson:
Arthur Kristoffersen
Tlf: 412 01 692

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler