Jurister - Svartjenesten

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 720 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og skal være en kompetent, solid og synlig samarbeidspart for aktørene i arbeidslivet. Nå trenger vi flere medarbeidere til å svare og veilede både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet.

I Arbeidstilsynets svartjeneste vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.

Svartjenesten er Arbeidstilsynets landsomfattende veilednings- og rådgivningstjeneste og er samlet i Bodø. Seksjonen består av 22 medarbeidere med høy faglig kompetanse. Enheten behandler også etatens innsynsbegjæringer etter offentlighetsloven. Veiledningen foregår primært ved besvarelse av telefonhenvendelser, chat, e-post og sosiale media.

Arbeidet i svartjenesten gir en unik bredde- og dybdekompetanse på alt regelverk i arbeidslivet, og du får mulighet til å utgjøre en forskjell for de mange brukerne som tar kontakt, enten de lurer på sikkerhetsregler ved takarbeid, står i en mobbing- og trakasseringssak eller ikke har fått utbetalt lønnen sin.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi har ledig 1 fast stilling, men på grunn av interne omdisponeringer av personell kan det også oppstå behov for jurist i midlertidig stilling i 12 måneder med mulighet for forlengelse, og med samme stillingsinnhold som beskrevet over. Vi ber om at du i søknaden tydeliggjør om du også vil være interessert i en slik midlertidig stilling.       

Vi tilbyr

Hos oss får du:

 • lønn og stilling som rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 - kr 650 000) eller seniorrådgiver, kode 1364 (kr 605 000 - 750 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Viktig å vite før du søker hos oss:

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • generell arbeidslivserfaring
 • erfaring med arbeidsmiljølov/HMS-regelverk, feks. etter tjeneste som tillitsvalgt eller verneombud
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • kunnskap om gjeldende regelverk innenfor etatens arbeidsområde, og fagkunnskap om arbeidsmiljøfaktorer vil bli tillagt vekt
 • kunnskap om, og interesse for veiledning, informasjon og kommunikasjon, både internt og eksternt

Personlige egenskaper

De viktigste egenskapene vi ser etter er imidlertid serviceinnstilling, ønske om stadig utvikling og godt humør. Personlige egnethet vil vektlegges sterkt i tilsettingen.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.01.2023

Arbeidssted: Bodø

Arbeidsgiver:
Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog, Arbeidstilsynet
Jernbaneveien 69
8012 Bodø

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler