Jurister

Om stillingen

Ønsker du å arbeide med spennende og utfordrende juridiske oppgaver på områder som berører oss alle?

I pensjonsfaglig seksjon har vi ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver.


Arbeidsområde

Pensjonsfaglig seksjon har blant annet ansvar for regelverket knyttet til folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, yrkesskade og gravferdsstønad. Seksjonen har også ansvaret for regelverket som regulerer en rekke lovfestede tjenestepensjonsordninger, i hovedsak for offentlig ansatte. Videre har seksjonen ansvar for regelverket knyttet til samordning av pensjons - og trygdeytelser, krigspensjon og statstilskudd til avtalefestet pensjon og regelverket som regulerer pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs og pensjonstrygden for fiskere.

Du vil kunne få oppgaver innenfor hele seksjonens ansvarsområde. Arbeidsoppgavene innebærer saksbehandling, utredningsarbeid og lov- og forskriftsarbeid.


Hva slags bakgrunn har du?

Du

 • har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • har gjerne relevant erfaring fra juridisk arbeid på pensjonsområdet
 • har gjerne erfaring fra departement eller annen offentlig forvaltning
 • må ha bred erfaring fra arbeid med pensjonsspørsmål for å ansettes som seniorrådgiver

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i rollen må du kunne ta initiativ og ha god gjennomføringsevne. Du arbeider like godt selvstendig som i samarbeid andre. Du er analytisk og har god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du trives med å jobbe skjæringspunktet mellom fag og politikk.


Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk.
 • Du får nærhet til politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Lønn avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 550 000–750 000 kroner. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten. Det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning og yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Biørn Bogstad på tlf. 22 24 85 60 eller ekspedisjonssjef Dag Holen på telefon 22 24 86 23.


Søknadsfrist: 16.05.2021

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler