Juristvikariater - merverdiavgift

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten er i endring og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet.

Avdeling brukerkontakt skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidligere avklaringer. Avdelingen har 6 seksjoner, hvorav den ene seksjonen er "forebygging". En av gruppene innenfor forebygging ligger i Oslo og har nå et spesielt fokus på merverdiavgift. Vi ønsker å styrke denne gruppen med juridisk kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø. Vi har to ledige vikariater med varighet på ca ett år, med mulighet for forlengelse.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • Kompetanseutvikling 
 • Fleksitid og betalt overtid 
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God digital kompetanse.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse innen merverdiavgift, regnskapsloven, bokføringsloven og offentlig selskapsrett er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne.
 • Du er løsningsorientert og tenker helhet, både for bruker og Skatteetaten. 
 • Du er endringsvillig, nytenkende og liker å tilegne deg ny kunnskap. 
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeids- og fagmiljø.
 • Du har stor arbeidskapasitet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Jørn Steinmoen
Tlf: 913 12 938

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler