Kommunikasjonsdirektør

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Er du Skatteetatens nye kommunikasjonsdirektør?

Vil du jobbe strategisk med kommunikasjon i en moderne, offentlig etat som ønsker åpenhet og dialog med brukerne? Vi søker en engasjert og erfaren kommunikasjonsdirektør til å lede Skatteetatens kommunikasjon med alle landets innbyggere, næringsliv og rundt 6 500 ansatte.

Vår nye kommunikasjonsdirektør har solid erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, mediehåndtering og integrert kommunikasjon i alle kanaler. Vi ser etter deg som setter retning, evner å utnytte muligheter og som kan bidra til å videreutvikle etatens kommunikasjonsarbeid.

For å møte stadig raskere endringer i samfunnet omorganiserer vi fra 2019. Ny organisasjonsstruktur skal bidra til at vi som etat utvikler oss og leverer godt på samfunnsoppdraget i en tid med akselererende teknologisk utvikling, økt internasjonalisering, trangere økonomiske rammer og nye trusler mot skattefundamentet. Kommunikasjonsavdelingen med kommunikasjonsdirektøren i spissen, har en viktig rolle i etatens arbeid for å lykkes med dette.

Skatteetaten er daglig i media og offentlighetens søkelys, og god kommunikasjon med brukerne er avgjørende for vårt arbeid. Som kommunikasjonsdirektør får du ansvar for å sikre helhetlig kommunikasjon både eksternt og internt i etaten og å lede direktoratets kommunikasjonsavdeling. Kommunikasjonsavdelingen har 16 medarbeidere, hvorav rundt halvparten ledes av en underdirektør. Kommunikasjonsdirektøren rapporterer til skattedirektøren og inngår i etatens toppledergruppe.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Kontaktinformasjon:
ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Geir Fottland på telefon 22 06 87 00 eller på fottland@iscogroup.no. Skattedirektør Hans Christian Holte kan også kontaktes på telefon 22 07 71 35.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdanning på masternivå; særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
erfaring med ansvar for strategisk kommunikasjon i en større virksomhet
solid erfaring med mediehåndtering, omdømmebygging og krisehåndtering
kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse av politiske prosesser
god forståelse av samfunnsutviklingen og brukernes behov

Personlige egenskaper

du er samlende og helhetlig orientert
du har et strategisk blikk på formidling av kommunikasjon
du er god til å vise retning og evner å omsette strategier til handling
du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
du er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
du har integritet, pågangsmot og gjennomføringskraft
du er inkluderende og god til å motivere og skape engasjement

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Hans Christian Holte
Tlf: (+47) 22 07 71 35

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler