Kommunikasjonsrådgiver - 1 års vikariat

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker kommunikasjonsrådgiver (vikariat) til vårt kommunikasjonsteam i Skatteetatens største divisjon. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss blir du en del av et sterkt og endringsorientert miljø, der Styringsstaben i divisjon Brukerdialog består av totalt 34 medarbeidere. Her vil du få muligheten til å jobbe strategisk og operativt innenfor ett av de største og mest interessante samfunnsoppdragene i Norge. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker.
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 450 000 – kr 550 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

Kompetanse 

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelor innenfor medie- og kommunikasjonsfag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne både på norsk og engelsk. 

Erfaring

 • Ønskelig med erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, inkludert mediehåndtering.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av digitale kommunikasjonsverktøy som for eksempel sosiale medier, webdesign og SharePoint.
 • Ønskelig med erfaring fra klarspråkarbeid.
 • Ønskelig med erfaring innen "information management".

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er strukturert og jobber selvstendig.
 • Utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde.
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne.
 • Evne til å tenke nytt og være kreativ.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2019

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Karl Petter Haugen
Tlf: 48881845

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler