Kommunikasjonsrådgiver, divisjon informasjonsforvaltning

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nylig omorganisert oss for å møte endringene i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen sikrer interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet, og er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Informasjonsforvaltning består av rundt 350 årsverk.

Vi søker en erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan bidra med sitt strategiske blikk og teft for spisse budskap. Din oppgave blir å identifisere og løfte frem saker som er viktige for divisjonen å nå ut med. Du må kunne bruke media og kanalene internt strategisk og evne å se ekstern og intern kommunikasjon i sammenheng. Du vil produsere tekst og video tilpasset ulike målgrupper og kanaler, og være kommunikasjonsfaglig støtte for divisjonsledelsen.

Stillingen er plassert i styringsstaben i divisjon informasjonsforvaltning. Du blir en av tre kommunikasjonsrådgivere i staben, og vil også samarbeide med kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og de andre kommunikasjonsressursene i etaten.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 560 000 – 620 000 eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 620 000 – kr 690 000. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen kommunikasjon eller journalistikk
minimum 3 - 5 års erfaring med kommunikasjonsarbeid inkludert erfaring med mediearbeid, intern kommunikasjon og innholdsproduksjon
forståelse for strategisk bruk av kanaler og budskap
meget god skriftlig formulerings- og formidlingsevne
fordel med kjennskap til offentlig forvaltning
forståelse for Skatteetatens samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper

høy arbeidskapasitet og leveranseevne
kan sette deg inn i komplekse problemstillinger og arbeide etter korte tidsfrister
gode samarbeidsevner
jobbe selvstendig og ta initiativ
tenke helhetlig og strategisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Ina Porsholt Jensen
Tlf: 915 24 744

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler