Kommunikasjonsrådgiver HR

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten.


Skatteetaten gjennomgår store endringer og vi ser etter deg som har bred erfaring fra kommunikasjon i endringsprosesser. Vi søker en erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan løfte arbeidet med endringskommunikasjon fra HR til etaten og med profilering av etaten som arbeidsgiver.


Vi ønsker oss en kommunikasjonsrådgiver som har en god penn og et kreativt blikk, og som har erfaringen som skal til for å løfte oss på strategisk kommunikasjon. Du må være god til å bruke tekst og visuelle virkemidler og skreddersy innhold til ulike målgrupper. Du er engasjert og effektiv i det du gjør og deler raust av erfaringen din med kolleger.  


Som kommunikasjonsrådgiver i HR vil du ha tett kontakt og utstrakt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet. Du vil også delta i prosjekter på tvers av fagmiljøer i etaten.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som Seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

 Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen kommunikasjonsfag eller journalistikk er ønskelig
 • svært god skriftlig, muntlig og visuell framstillingsevne
 • evner å strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte
 • kan skrive og skreddersy budskap etter målgruppe og kanal
 • har et digitalt perspektiv med erfaring fra bruk av digitale kanaler og sosiale medier
 • blikk for engasjerende og nyttige temaer for ansatte
 • erfaring med bruk av kommunikasjons- og samhandlingsverktøy  

Personlige egenskaper

 • høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ og nysgjerrig 
 • selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • god til å lytte og til å se en sak fra flere sider 
 • skaffer deg raskt solid virksomhetsforståelse og evner å se helheten

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Ingrid Sanne
Ingrid.Sanne@skatteetaten.no
Tlf: 982 65 927

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler