Kommunikasjonsrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vi er ute etter deg som er kreativ og samfunnsorientert, og som trives i et miljø med høyt tempo og et stort oppgavespenn.

IMDi skal være et brukerrettet og synlig fagdirektorat. Som kommunikasjonsrådgiver jobber du i enheten som har ansvar for både ekstern og intern kommunikasjon. Enheten er plassert under IMDis direktør. Du vil være en del av et team med tre kommunikasjonsrådgivere der pressetelefon og publisering i sosiale medier går på turnus. Enheten består i tillegg av leder, webredaktør og webrådgiver.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnspennet kr 480 000–650 000
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag og mange utfordrende og spennende oppgaver og utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • Høyere utdanning innen språk- og samfunnsfag eller kommunikasjons- og mediefag på minimum bachelornivå.
 • Erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, fortrinnsvis fra kommunikasjonsavdeling, mediehus eller byrå
 • Kompetanse med å utarbeide og sammenfatte komplisert tekst på en enkel og forståelig måte
 • God samfunnsforståelse
 • Meget god skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Dokumentert erfaring med bruk av sosiale medier i virksomhet
 • God digital kompetanse

Det er en fordel om du har kompetanse eller erfaring med:

 • Klarspråk
 • Prosjektarbeid
 • SharePoint, Episerver og andre verktøy i Office 365
 • Medieovervåkingssystemet Retriever
 • Enkel videoproduksjon

Personlige egenskaper

Du er:
 • Strukturert, målrettet og med stor gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Nysgjerrig og liker å lære nye ting
 • Liker å jobbe både i team og selvstendig
 • Har evne til å jobbe raskt og nøyaktig under tidspress

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kommunikasjon og samfunnskontakt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugt 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Katarina Heradstveit
Tlf: 98631131

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler