Kommunikasjonsrådgiver

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

De fleste som jobber i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier at de valgte oss på grunn av det viktige samfunnsoppdraget. Å kunne tilby en utfordrende og til tider morsom jobb kombinert med et så viktig oppdrag er det mange som misunner oss. SSB har som mål å være landets viktigste faktaleverandør. Vi skal være en institusjon som befolkningen har tillit til, både til at SSB forvalter data på en god måte og når de skal finne og bruke statistikken. Internt skjer det store endringer i bruk av teknologi og produksjon av statistikkene, noe som også krever endringer i kompetanse og organisering. Endringene gjør det spennende og utfordrende å jobbe i SSB, både i statistikkproduksjonen og blant dem som har som jobb å kommunisere med omverdenen og egne ansatte hva som skjer, hvordan og hvorfor.  

SSBs kommunikasjonsavdeling, seksjon for virksomhetskommunikasjon, søker etter en selvstendig og allsidig senior kommunikasjonsrådgiver. Seksjonen jobber operativt og strategisk for å videreutvikle SSBs samfunnskontakt, internkommunikasjon, kommunikasjon til dem som skal svare på SSBs undersøkelser, endringskommunikasjon og kommunikasjon under hendelser/kriser. SSBs skolesatsing et av seksjonens ansvarsområder og vi vil gjerne finne nye innfallsvinkler for å gjøre SSB enda mer kjent og brukt i skolen.

Du vil få mye selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre ekstern kommunikasjon om SSB, prosjekter og undersøkelser. Samtidig kan du lene deg på en kommunikasjonsavdeling med eksperter på ulike felt, som samarbeider og deler kunnskap og erfaring.  

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, kr 553 500- 677 600 (ltr 61-72) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo og Kongsvinger
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø, gode treningsfasiliteter, en fin kantine, og ikke minst flere hundre hyggelige og interessante kolleger med svært ulik erfaringsbakgrunn.

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her; https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. 
Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning (bachelor eller høyere) 
 • Solid erfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid 
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektkommunikasjon 
 • God samfunnsforståelse 
 • Gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig 
 • Erfaring med innholdsproduksjon i sosiale medier 
 • Gjerne foto- og filmferdigheter, inkl. erfaring med redigering 
 • Gjerne erfaring fra endringskommunikasjon 

Personlige egenskaper

 • Trives med å samarbeide med andre, og kan jobbe selvstendig og ta ansvar for egne arbeidsoppgaver
 • Systematisk og målrettet
 • Leverer resultater til avtalt tid

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt, Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
0177 Oslo

Kontaktperson:
Kathrine Remers Hanssen
Tlf: 92648097

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler