Kommunikasjonsrådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker en engasjert og erfaren kommunikasjonsrådgiver som skal ha hovedansvar for divisjon Innkreving sine kommunikasjonsoppgaver. Vi ser etter deg som har et
strategisk og klokt hode og som har god kunnskap om hvordan kommunikasjon kan
brukes som strategisk virkemiddel.
 
Du får ansvar for å identifisere og løfte frem saker som er viktige for divisjon innkreving og etaten i helhet samt planlegge målrettede kommunikasjonstiltak på
tvers av kanaler - internt og eksternt. Du skal sikre god kommunikasjonsfaglig
rådgivning og støtte til divisjonsledelsen og får ansvar for å følge opp
mediehenvendelser for divisjonen.
 
Du blir en del av et kommunikasjonsteam i divisjonen og som er en del av divisjonens styringsstab som består av totalt 27 medarbeidere. Du vil samarbeide
tett både med kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og øvrige kommunikasjonsressurser
i organisasjonen.
 
Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelorgrad nivå, fortrinnsvis innen kommunikasjonsfaglig utdanning. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • minimum 3 års erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkl. mediehåndtering
 • god forståelse for strategisk bruk av kanaler og budskap
 • meget god skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • god forståelse for Skatteetatens samfunnsoppdrag
 • fordel med erfaring fra en større virksomhet
 • fordel med kjennskap til forvaltningen 

Personlige egenskaper

 • strategisk blikk på formidling av kommunikasjon
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger og arbeider raskt  etter korte tidsfrister 
 • tenker helhetlig og strategisk
 • gode samarbeidsevner
 • jobber selvstendig og tar initiativ
 • inkluderende og skaper engasjement 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.09.2019

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
kongensgate 87
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Christina Strand
Tlf: 91123846

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler