Kompetanseleder - Beskyttelse

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Vil du være med å lede kompetanseutviklingen på et viktig og spennende samfunnsoppdrag?

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal sørge for en regulert innvandring til Norge. Et sentralt mål for oss i UDI er å sette våre brukere i sentrum, forenkle tjenestene våre, samtidig som vi ivaretar rettssikkerheten til alle som har en sak hos oss. Vi ønsker medarbeidere som blir motivert av å jobbe for helhetlige løsninger og som ser muligheter i ny teknologi. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i vårt direktorat.
 
Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon med riktig kapasitet og kompetanse. Direktoratet har i dag cirka tusen ansatte. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

Vi søker nå etter en kompetanseleder uten personalansvar til vår prosess (avdeling) for beskyttelse. Beskyttelse har ca. 240 medarbeidere og en av hovedoppgavene er å vurdere asylsøknader i henhold til utlendingsloven. Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad og Beskyttelse er nå i en situasjon med en sterk økning av asylsøkere. Svingningene stiller høye krav til en fleksibel, smidig og robust organisasjon. Det er derfor avgjørende at UDI mobiliserer og justerer kapasitet og kompetanse kontinuerlig.

UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også UDI.no.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med stor grad av frihet, og bred kontaktflate i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • En virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det vil bli trukket 2% innskudd til Statens Pensjonskassa fra lønnen).
 • Stillingen lønnes som fagdirektør (kode 1538) i lønnsspennet LT 79 (per i dag kr 801 300,-) - LT 85 (per i dag kr 948 900,-) brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Du er velkommen! UDI er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV» og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   

Kvalifikasjoner

 • Høyere og relevant utdanning på mastergradsnivå, og det er en fordel med strategisk kompetanseutvikling innen fagkretsen. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.  
 • Erfaring med å jobbe med kompetanseutvikling, forbedringsarbeid og ressursvurderinger.
 • Erfaring med digitale verktøy innen strategisk kompetanseutvikling er en fordel.

Attester/vitnemål må legges inn i Webcruiter sammen med søknaden, helst via lenke til Vitnemålsportalen. Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert for stillingen. Du må fylle ut Webcruiters CV og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg.

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetanseutvikling, og er trygg, engasjerende, tar initiativ og har gjennomslagskraft.
 • Du er god til å bygge tillitsfulle relasjoner og til å få ut det beste hos andre. 
 • Du er analytisk og dyktig til å identifisere fremtidens kompetansebehov, og til å omsette dette i kompetanseplaner som gir god læringseffekt.
 • Du har en god organisasjons- og rolleforståelse. 
 • Du er god på kommunikasjon og samhandling.   
 • Du er strukturert, planmessig og har stor evne til gjennomføring.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har gjerne erfaring med ledelse.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten 11D
0663 Oslo

Kontaktperson:
Wenche Fone
Tlf: 93011420

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler