Konsulenter og bibliotekarer

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 
Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. 


For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres.
 
Som et første steg i denne prosessen utlyses nå 32 stillinger som skanneroperatører og 9 stillinger som konsulenter og bibliotekarer.  Søknadsfrist 24. oktober.
 
I løpet av høsten og vinteren vil til sammen 70 nye stillinger lyses ut og besettes.
 
Utlysningene gjøres med forbehold om Stortingets godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

     

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • Alle stillingene er faste (100% stilling).
 • Aktuell lønnsplassering for konsulent er lønnstrinn 36 - 50, som for tiden utgjør kr. 367 100 til 449 300 per år avhengig av kvalifikasjoner.
 • De som tilsettes som bibliotekar vil bli lønnet i stillingskode 1410 bibliotekar. Aktuell lønnsplassering l.tr. 46-54 som for tiden utgjør kr. 420 700 - 479 600.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.
  

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner:

 • utdanning fra videregående skole. Det er ønskelig med utdanning på universitets- eller høgskolenivå (eksempelvis biblioteks- eller arkivfaglig utdanning.
 • relevant  erfaring kan oppveie for utdanningskravet.
 • må beherske norsk muntlig og skriftlig på en god måte.
 • god kjennskap til databehandlings verktøy, som regneark og tekstbehandling er en fordel

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper: 

 • Vi søker medarbeidere som er strukturerte, initiativrike, nøyaktige og effektive, og som behersker
  både det å jobbe selvstendig og i team sammen med andre.
 • Du bør være omstillingsdyktig, omgjengelig og resultatorientert.
 • Vi søker medarbeidere som har evne og kapasitet til praktisk og fysisk arbeid.
 • Evne til å jobbe i team og samarbeide med andre vil bli tillagt stor vekt.
 • Ettersom mye av arbeidet er teambasert vil vi også vektlegge å rekruttere personer i alle aldersgrupper og av begge kjønn.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.10.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering, Nasjonalbiblioteket 
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler