Kontorsjef ved ekspedisjonskontoret Svinesund

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.
Tollregion Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Hedmark og Oppland med regiontollsted i Fredrikstad. Det er i tillegg tollsteder på Svinesund, Kongsvinger, Østby, Åsnes og Ørje. Regionen har cirka 330 ansatte, og betjener et allsidig næringsliv, samt viktige grenseoverganger og sentrale havner.

Ønsker du å være med på å påvirke og utvikle et av Tolletatens største ekspedisjonskontorer? Da er det deg vi ser etter.

Toll- og vareførselsavdelingen i Tollregion Øst-Norge søker kontorsjef. Ekspedisjonskontoret er organisert under Toll- og vareførselsseksjonen, Svinesund.
Kontorets sentrale oppgaver er vareførselskontroll med tilhørende oppfølgingsoppgaver for norsk og EUs regning.

Som kontorsjef får du den faglige og personalmessige ledelse av tjenestemennene i ekspedisjonskontoret, med ca. 30 medarbeidere. Du skal fortløpende administrere ekspedisjonsturnusen, være faglig støttespiller og bidra til videreutvikling av ekspedisjonsenheten, med særlig fokus på effektivisering av arbeidsmetoder og -rutiner. I tillegg har du det daglige ansvaret for at enheten når sine mål.

Stillingen er underlagt seksjonssjefen ved enheten, og skal være dennes stedfortreder. Du må regne med noen opplæringsoppgaver.

Tolletaten er inne i en spennende utvikling og gjennomføre r for tiden flere utviklings- og endringsprosesser. Det tas derfor forbehold om at stillingens arbeids- og ansvarsområde kan bli endret.

Vi tilbyr:

 • utfordrende, varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeids- og fagmiljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn som kontorsjef kr 512 000 - 579 300
 • treningsrom

Dine kvalifikasjoner:

 • tollfaglig etatsutdanning med relevant etterutdanning/høy realkompetanse innenfor aktuelle fagområder
 • gode lederegenskaper herunder evnen til å engasjere og motivere medarbeiderne
 • god regelverksforståelse, herunder kjennskap til grensetollsamarbeidsavtalen og arbeidstidsbestemmelser og arbeidsplanlegging
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • evne til å tenke nytt, kreativt og langsiktig
 • evne til å se helhet i organisasjonens oppgaveløsning, arbeide strukturert, analytisk samt å følge opp og gjennomføre planer og beslutninger
 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt ved behov.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 02.05.2018

Arbeidssted: Østfold

Arbeidsgiver:
Tolletaten Tollregion Øst-Norge

Kontaktperson:
Kristen Høiberget, Seksjonssjef
Tlf: +47 69 18 90 16

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler