Koordinator for maritimt fagområde til grensedivisjonens fagstab

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

Fagstab har ansvar for å ivareta overordnet koordinering og utvikling av grensedivisjonens fagområder, herunder standardisering av praksis på tvers av kontroll- og transportformer. Fagstab har videre ansvar for å ivareta en helhetlig tilnærming til grensedivisjonens bruk og utvikling av felles - og spesialressurser. Det er fagstab som utøver divisjonens systemeieransvar.

Fagstab ledes av en stabsleder og vil bestå av et tverrfaglig miljø med inntil 25 årsverk.

Vi søker nå etter en koordinator for det maritime fagområdet, som skal bidra i arbeidet med å sikre harmonisering og kontinuerlig utvikling av rammeverk og metodebruk for tjenesteutøvelse på tvers av de geografiske områdene i divisjonen. Som koordinator vil du være divisjonsledelsens fremste rådgiver innenfor fagområdet, og bidra til nasjonal forvaltning og utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • forvalte og utvikle styrende dokumenter, arbeidsprosesser og verktøybruk
 • utarbeide situasjonsanalyser, planer og evalueringer
 • delta i anskaffelser, prosjekt og arbeidsgrupper/utredninger
 • samhandling med ulike samarbeidsaktører og de geografiske områdene i divisjonen
 • saksbehandling innen avdelingens øvrige ansvarsområder

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet ligger også til stillingen.

 Kvalifikasjonskrav:

 • bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • bred operativ erfaring, med minst 5 års arbeidserfaring fra fagområdet, og svært god kjennskap til metoder og behov i varestrømmen
 • dokumentert erfaring fra prosjekt- og/eller utredningsarbeid/utviklingsarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • det er ønskelig med erfaring fra risikovurderinger og utarbeidelse av styrende dokument           

Personlige egenskaper:

 • strukturert, effektiv og løsningsorientert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å se helhet og sammenheng i det du gjør, inkludert å bidra i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet, være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.

Vi kan tilby:

 • utfordrende oppgaver, spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
 • stilling som tolloverinspektør/seniorrådgiver og lønn kr. 500 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Moss

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Inkludering og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Dag Jørstad på telefon 905 58 270.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 29.10.2020

Arbeidssted: Viken

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Dag Jørstad, stabsleder
Tlf: 905 58 270

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler