Koordinator Integrasjonstjenester

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Virksomhetsområdet Produksjon er ansvarlig for sikker og stabil drift og vedlikehold av avtalte tjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt at disse leveres kosteffektivt og i henhold til SLA. Overvåking, operativ beredskap, mottak og sikring av endringer i produksjon samt kontinuerlig forbedring av driften er viktige ansvarsområder.

Tjenesteforvaltning er en av fire avdelinger i Produksjon. Avdelingen har ansvar for forvaltning av regionale kliniske og administrative løsninger samt Helse Sør-Øst sin integrasjonsplattform. Avdelingen har ca 230 ansatte fordelt på seks seksjoner med underliggende enheter.

Seksjon Integrasjonstjenester inngår i avdeling Tjenesteforvaltning, og har ansvar for å utvikle og forvalter Sykehuspartners integrasjonsplattformer, basert på BizTalk og Internet Information Server, samt tilhørende integrasjoner mellom fagsystemene internt i helseforetakene og ut mot eksterne kommunikasjonspartnere. Seksjonen er en svært viktig bidragsyter inn i regionale og nasjonale fora. Seksjonen har fire enheter med ulike ansvarsområder innenfor integrasjonstjenesten.

I tillegg til forvaltning av løsningene i produksjon, bidrar seksjonene sterkt inn i arbeidet med kravspesifisering, utarbeide tilbud på videreutvikling, tjenesteprising, konfigurering og test samt deltakelse i større nyutviklingsprosjekter. Da Sykehuspartner HF er inne i en omstillingsperiode med tjenesteorientering, ønsker vi å styrke kompetansen i seksjonen innen koordinering av utvikling- og endrings oppdragene som utføres.

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
En spennende stilling i et hyggelig og faglig utfordrende kompetansemiljø
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Fleksibel arbeidstid
Betalt overtid

Kvalifikasjoner

Erfaring som prosjektkoordinator for IT-tekniske løsninger
Ha svært god arkitekturforståelse (integrasjons- og løsningsarkitektur).
Erfaring med applikasjonsutvikling i store komplekse organisasjoner eller annen relevant erfaring fra komplekse IKT-løsninger.
Erfaring innen SOA (meldingsflyt og integrasjoner) er ønskelig
Ha god innsikt i teknisk infrastruktur.
Fordel med god innsikt i ITIL samt rammeverk for prosjekt og arkitektur som eksempelvis PRINCE2 og TOGAF.
Fordel med god innsikt i helse prosesser rundt kliniske fagsystemer
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Strukturert, selvstendig og løsningsorientert
Gode kommunikasjonsegenskaper
Evne til å utvikle og motivere andre
Evne til profesjonell leverandør- og kundeoppfølging basert på god samhandling
Kundeorientert
Personlig egnethet vektlegges

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

0275 Oslo

Kontaktperson:
Odd-Harald Iversen
Tlf: 97745022

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler