Kreativ innholdsprodusent til sosiale medier - engasjement

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.
 
I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi en kreativ og god innholdsprodusent til et midlertidig engasjement.
 
Vi ser etter deg som har et godt øye for visuell kommunikasjon og kan formidle de gode historiene på en engasjerende måte i digitale og sosiale kanaler. Du vet hva som fungerer bra i sosiale medier og har erfaring med å lage innhold som engasjerer ulike målgrupper.
Du må like varierte oppgaver og trives med å trå til der behovene dukker opp. Hvis du i tillegg er god på å utvikle konsepter, er selvgående som “videojournalist” og evner å lede enkle flerkameraproduksjoner, vil det være et fortrinn.
Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du ha en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle de høye ambisjonene Skatteetaten har for kommunikasjon. Stillingen inngår i kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og er et 6 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
 
Skatteetaten er i dag på LinkedIn, Twitter og Facebook, i tillegg til YouTube.  

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med et mangfold av målgrupper
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger.


  Stillingen lønnes som rådgiver ( kode 1434) fra kr 550 000 – kr 700.000 avhengig av kvalifikasjoner. 

Kvalifikasjoner

 • Markeds- eller kommunikasjonsfaglig utdanning er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God erfaring med å produsere digitalt innhold og visuelle virkemidler (arbeidsprøver må kunne fremvises)
 • Gode foto- og filmferdigheter, inkl. erfaring med klipping og redigering
 • Behersker Adobe Premier Pro, Adobe Photoshop eller lignende programvare. Hvis du i tillegg kan Adobe After Effects, er det en fordel
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvgående og initiativrik, men jobber gjerne i team
 • Kreativ og med blikk for de gode historiene
 • Kvalitetsbevisst, målrettet og god gjennomføringsevne
 • Gode vurderingsevner med evne til å tenke strategisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.08.2021

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Christina Strand
christina.strand@skatteetaten.no
Tlf: 911 23 846

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler