Kreativ rådgiver, Oslo

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med å utvikle hvordan Skatteetaten skal jobbe forebyggende? Da kan du være den vi vil ha med på laget.

Vi ønsker å styrke denne gruppen med kreativ kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 450 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 år relevant utdanning fra universitet/høgskole, minimum bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Fordel med erfaring fra utvikling av innhold på ulike digitale plattformer/kanaler, medieteknologi, film/video, sosiale media, pedagogikk, publiseringskompetanse og markedsføring, eller annen kommunikasjonsfaglig kompetanse.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Fordel med god språkkompetanse (gjerne flere språk). 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Samfunnsengasjement
 • Evne å tilegne seg og dele på kunnskap/kompetanse
 • Kreativ, nytenkende, fleksibel og utadvendt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Schwegaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Jørn Steinmoen
Tlf: 913 12 938

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler