Landrådgiver i Landinfo Afrika-desken (41/19)

Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Enheten skal som faglig uavhengig organ, innhente og analysere
informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som
Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet og
Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for
å løse sine oppgaver, særlig i forbindelse med behandling av søknader om asyl.
Landinfo er administrativt tilknyttet UDI.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) med kr. 600 000–670 000 avhengig av kvalifikasjoner. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan
tilbys høyere lønn. To prosent trekk sikrer deg gode vilkår for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse.

UDI er en IA-virksomhet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssakdersom de blir innkalt til intervju. 

Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden.
 
I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil
i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

Det forutsettes at søkeren har mastergrad eller tilsvarende og gode kunnskaper om ett eller
flere av landene på Afrikas horn (Somalia, Etiopia og Eritrea). Kunnskap
om andre afrikanske land er en fordel. Stillingsinnehaveren
må være fleksibel, og i stand til å arbeide med ulike land som betjenes av
regiondesken. Videre legges det til grunn at søkeren er villig til å påta
seg oppgaver på land utenfor Afrika. Erfaring fra offentlig forvaltning,
og særlig fra utlendingsfeltet, vil kunne være en fordel.

Søkeren må ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Ferdigheter innen andre relevante språk vil kunne være en fordel.

Det vil bli lagt stor vekt på evnen til kritisk vurdering av kilder og informasjon om samfunnsforhold.
 
Erfaring fra tilsvarende arbeid og lengre arbeidsopphold i aktuelle land i regionen vil
kunne være en fordel. 

Søkeren må være villig til å gjennomføre informasjonsinnhentingsreiser til Afrikas
horn og andre aktuelle land.

Personlige egenskaper

I Landinfo stilles det generelt store krav til kompetanse og nøyaktighet. Landrådgiverne må ha en god rolleforståelse samt være svært ansvarsfulle
i arbeidsutførelsen. Videre forventes det meget gode samarbeidsevner og en høy
grad av serviceorientering og fleksibilitet. Stillingsinnehaveren må kunne
arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingen stiller store krav til personlig integritet, pålitelighet, holdninger og fremferd. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Landinfo, UDI
Storgate 33A
0184 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn Claussen
Tlf: 992 52 743

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler