Landrådgiver i Landinfo Midtøsten-desken (46/19)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Enheten skal som faglig uavhengig organ, innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å løse sine oppgaver, særlig i forbindelse med behandling av søknader om asyl. Landinfo er administrativt tilknyttet UDI.
 
Arbeidssted:

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) med kr. 600 000–670 000 avhengig av kvalifikasjoner. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan tilbys
høyere lønn. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

UDI er en IA-virksomhet.

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssakdersom de blir innkalt til intervju. 

Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil
i så fall bli varslet. 

Kvalifikasjoner

Det forutsettes at søkeren har mastergrad eller tilsvarende og gode kunnskaper om landene i
Midtøsten generelt. Erfaring med Irak og Den arabiske halvøya vil kunne
være en fordel. Søkeren må være fleksibel, og i stand til å
arbeide med ulike land som betjenes av regiondesken. Videre legges det til
grunn at søkeren er villig til å påta seg oppgaver på land utenfor
Midtøsten. Erfaring fra offentlig forvaltning, særlig fra
utlendingsfeltet, vil kunne være en fordel.

Søkeren må ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Gode
kunnskaper i arabisk kan være en fordel.

Det vil bli lagt stor vekt på evnen til kritisk og systematisk vurdering av kilder og
informasjon om samfunnsforhold.

Erfaring fra tilsvarende arbeid og lengre arbeidsopphold i aktuelle land i regionen vil
kunne være en fordel.

Søkeren må være villig til å gjennomføre informasjonsinnhentingsreiser til Midtøsten.
Studie- eller arbeidsopphold derfra vil kunne være en fordel.       

Personlige egenskaper

I Landinfo stilles det generelt høye krav til kompetanse og nøyaktighet. Landrådgiverne må ha en god rolleforståelse samt være svært ansvarsfulle
i arbeidsutførelsen. Videre forventes det meget gode samarbeidsevner og en høy
grad av serviceorientering og fleksibilitet. Stillingsinnehaveren må kunne
arbeide selvstendig og målrettet.

Stillingen stiller store krav til personlig integritet, pålitelighet, holdninger og fremferd. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.10.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Storgata 33 A
0184 Oslo

Kontaktperson:
Jörg Lange
Tlf: 982 44 994

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler