Leder for systemseksjonen i IT-avdelingen

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel.  Vi skal etablere nye digitale kanaler til næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang, og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte løsninger innen digital etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.

Vi ser etter deg som har stort driv og ivrer etter å delta i dette arbeidet. Du har et helhetlig og strategisk blikk for digitalisering, og for muligheter og utfordringer innen teknologi og prosjektgjennomføring.

 

Arbeidsoppgaver

IT-avdelingen består av 65 medarbeidere i tillegg til innleide konsulenter. Det er 23 faste ansatte i systemseksjonen. Som leder skal du videreutvikle seksjonen slik at den er godt rustet til både å u tvikle fremtidens IT-systemer og å forvalte eksiterende IT-systemer på en god måte. Du vil sitte i avdelingens ledergruppe, og delta aktivt i det strategiske IT- og digitaliseringsarbeidet i etaten.

 

Personlige egenskaper

 • evne til å lede kompetente teknologer
 • strukturert og kvalitets- og resultatorientert
 • sosial og omgjengelig med evne til å inspirere dine medarbeidere
 • et sterkt engasjement for å bygge gode kompetansemiljøer, ved å være brobygger mellom teknologer og resten av virksomheten

 

Kvalifikasjoner

 • fullført mastergrad innen IT eller andre nærliggende fag. Bachelorgrad, kombinert med relevant tilleggsutdanning og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.
 • kompetanse innen systemutviklingsmetodikk, gjerne smidige metoder
 • erfaring med systemforvaltning
 • erfaring med personalledelse erfaring med organisering av samarbeid mellom IT og øvrige avdelinger
 • meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk. Bør også beherske engelsk som arbeidsspråk.

 

Personlig egnethet vil vektlegges. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for graden hemmelig.

 

Vi tilbyr

 • lønn etter statens regulativ som underdirektør, 830 100 – 938 700 kr. pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling
 • godt kollegialt og sosialt miljø gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden

 

Tolletaten er opptatt et mangfoldig arbeidsmiljø. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte underdirektør Rune Søgnen (22 86 04 52/ruks@toll.no) eller IT-direktør Jan Erik Ressem (932 48 238/jare@toll.no).

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søke rliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg om reservasjonen ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 09.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Rune Søgnen
ruks@toll.no
Tlf: 22 86 04 52

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler