Leder til næringsinnkreving i TrondheimI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor. Divisjon Innkreving har hovedansvaret for regnskap og innfordring på vegne av Staten. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av skatt, merverdiavgift, særavgifter og andre krav.

Vi søker leder til vår nyopprettet gruppe i Trondheim. Skatteoppkreverne i kommunene blir overført til Skatteetaten fra 1. november 2020. I den forbindelse opprettes en ny gruppe innen næringsinnkreving. Seksjonen vil bestå av 4 grupper fordelt på ulike lokasjoner. Stillingen rapporterer til seksjonssjef i Trondheim.

Gruppen vil ha ansvaret for krav som ligger innenfor fellesinnkrevingen som Skatteetaten har til innkreving for næringssegmentet. Oppgavene vil omfatte alle aktiviteter fra et krav er fastsatt/mottatt til det er innbetalt eller avskrevet. Gruppen vil ha ansvaret for innfordring av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift,
forskuddsskatt, restskatt, tvangsmulkt, gebyr, solidaransvar og kildeskatt på utenlandske aksjonærer.

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.   

Vi tilbyr

 • muligheten for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og stort kommunikasjonsfaglig miljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) kr. 630.000 - kr. 800.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid
 • Generelt:
  Noe reisevirksomhet må påregnes  
  Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten er i.  Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.     
   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.        

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomi, ledelse eller jus. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Utenlandske grader må være godkjent av NOKUT
 • ledererfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk 
 • ønskelig med erfaring fra omstillingsprosesser  
 • fordel med erfaring fra relevant fagområde som skatt eller Innkreving 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tydelig, inspirerende og samlende leder
 • selvstendig
 • god prioriterings- og gjennomføringsevne 
 • resultatorientert
 • utviklingsorientert 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 04.10.2020

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Holtemannsveien 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Anne M. Fagereng
Tlf: 90079622

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler