Ledig stilling som jurist i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner.

Til avdelingens juridiske seksjoner søker to jurister til vikariat som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter dyktige og engasjerte jurister med interesse for finansmarkedsrett. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som hører inn under seksjonens ansvarsområde, for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet og finanstilsynsloven.

Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak og forsikringsformidlingsforetak. Seksjonen har ansvaret for regulering av betalingssystemer. Regelverket for de private tjenestepensjonsordningene hører også inn under seksjonens ansvarsområde. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Norges Bank og sentralbankloven.  

Utdanning:

Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. 

Egenskaper:

 • Det stilles krav om god skriftlig fremstillingsevne og gode analytiske evner.
 • Stillingen krever en selvstendig og målrettet arbeidsform.
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye og omfattende juridiske temaer vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt.
 • For stilling som rådgiver og seniorrådgiver blir det stilt krav om god kjennskap til fagområdene og relevant praksis.

Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttige oppgaver i et juristmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid
 • Medlemskap i Statens Pensjonkasse

Lønn: kr 450 000 - kr 600 000 + betalt overtid. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 6. mars 2019.

Stillingens referansenr.: 3/19

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring - kontaktperson: Avdelingsdirektør Marianne Irgens, tlf.: 22 24 41 86

Juridisk seksjon for bank og forsikring - kontaktperson: Avdelingsdirektør Åse Natvig, tlf.: 22 24 45 48

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp karakterutskrifter, vitnemål, attester og vedlegg i søknadsportalen Jobbnorge innen 6. mars 2019. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før tilsettelse.

Søknadsfrist: 06.03.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Marianne Irgens, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 41 86

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler