Ledige stillinger som jurist i Vergemålsavdelingen

Om stillingen

Vergemålsavdelingen har 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør, en underdirektør og fire seksjonssjefer. Avdelingen har hovedsete i Oslo med to seksjoner, i tillegg har avdelingen en seksjon i Drammen og en i Moss.

Vergemålsavdelingen er lokal vergemålsmyndighet i Oslo og Viken. Avdelingens hovedoppdrag er å opprette vergemål og å oppnevne verger og representanter, administrere løpende vergemål, forvalte midler på vegne av personer under vergemål samt rekruttere, lære opp og føre tilsyn med verger og representanter. Som førstelinjetjeneste har avdelingen også ansvar for å veilede publikum om vergemålsordningen og de private alternativene til vergemål. Statsforvalteren i Oslo og Viken er tillagt nasjonalt ansvar for enkelte oppgaver tilknyttet utlendingslovens ordning med representanter for enslige mindreårige asylsøkere. For mer informasjon om vergemålsordningen se våre nettsider eller www.vergemal.no.

Det er nå ledig minimum 2 faste 100 % stillinger som jurist i seksjon vergemål mindreårige Oslo, og minimum 3 faste 100 % stillinger i seksjon vergemål voksen Oslo. Søkere bes oppgi hvilken seksjon det søkes stilling . 


Arbeidsoppgaver

 • I seksjon mindreårige er oppgavene i hovedsak:
  • vurdere om vilkårene for å oppnevne verge for barn er til stede
  • representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere
  • saksbehandling i løpende vergemål for barn
  • forvaltning av midler
    
 • I seksjon vergemål Oslo er oppgavene i hovedsak:
  • vurderinger av om det skal opprettes vergemål for voksne
  • vurdere om verge skal oppnevnes eller byttes
  • utstedelse av nye vergefullmakter for alle voksne vergehavere
    
 • stillingene kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder
 • kan være aktuelt med saksbehandling i løpende vergemål knyttet til vergemålsloven, forvaltningsloven mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
 • Personer med kompetanse eller erfaring fra vergemålsfeltet vil bli prioritert.
 • God vurderingsevne og rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy.
 • Gode samarbeidsevner og effektiv arbeidsform.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspennet kr. 500 000 til kr. 570 000 (inkl. OU), avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • seksjonssjef for vergemål mindreårig, Mona Choon Rasmussen, telefon 22 00 37 28/41 10 80 60 eller
 • seksjonssjef for vergemål Oslo, Trine Eli Linge, telefon 22 00 37 67/97 72 65 99.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 20.04.2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Søknadsfrist: 20.04.2021

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler